VEHICLES D’EMPRESA: CAMPANYA D’AVISOS

Hisenda posa el focus als vehicles cedits al personal.

En compliment del que disposa el Pla de Control Tributari per al 2022, Hisenda està posant el focus de les seves investigacions en la detecció d’empreses amb vehicles utilitzats per a fins particulars per part dels empleats i que no hagin estat declarats com a retribució en espècie a favor d’aquests.

A aquests efectes, ha iniciat una campanya de comunicacions a empreses en què els indica que té informació sobre l’existència de vehicles de la seva propietat o en lísing, detallant-ne la marca, el model i la matrícula. Si rep una comunicació d’aquest tipus:

  • És un simple avís. No és un requeriment d’informació ni l’inici d’una comprovació o inspecció, per la qual cosa no ha de contestar-la, ni enviar documentació, ni justificar l’afectació dels vehicles a l’activitat.
  • Això sí, és molt probable que Hisenda iniciï una comprovació més endavant, per la qual cosa és recomanable que verifiqui que compleix les obligacions fiscals que comporten aquestes cessions de vehicles.

A aquests efectes, la seva empresa es pot deduir les despeses d’adquisició dels vehicles —tant si les adquireix directament o a través de lísing o rènting— i també les de manteniment. Això sí, haurà d’imputar una retribució en espècie a favor dels treballadors per l’ús particular que aquests facin. Aquesta retribució en espècie es quantifica cada any al 20% del preu d’adquisició del vehicle, IVA i impost de matriculació inclosos (percentatge que es pot reduir fins al 14% si es tracta de vehicles energèticament eficients).

 

Els nostres professionals revisaran el tractament fiscal que la seva empresa dona als vehicles cedits a treballadors per evitar que tingui problemes amb Hisenda.