TANCAMENT FISCAL: CONTROL DE MAGATZEM

En tancar els comptes de l’any, cal quadrar les entrades i sortides del magatzem amb les factures emeses i rebudes…

Si la vostra empresa comercialitza productes i, per tant, té existències al magatzem, ha de prestar especial atenció a les entrades i sortides de mercaderies al final d’un exercici i al començament de l’altre per no distorsionar el resultat. Per exemple, si no comptabilitza la compra d’una entrada de mercaderies de 5.000 euros que es va produir al desembre (perquè encara no disposa de factura), però sí que comptabilitza l’ingrés per variació d’existències, declararà més benefici del degut.

En conseqüència, no n’hi ha prou amb comptabilitzar les operacions segons les factures disponibles. Si teniu sortides de magatzem no facturades o entrades per les quals no heu rebut factura, heu de comptabilitzar igualment les vendes i les compres l’any en què s’hagin produït:

  • Utilitzeu els comptes de clients i proveïdors per factures pendents de formalitzar.
  • Les diferències entre les entrades i sortides del magatzem i les factures poden originar-se també per mercaderies en trànsit. Per exemple, quan la vostra empresa hagi enviat mercaderies que encara no hagin arribat al client i que, en funció de les condicions de venda acordades, encara siguin de la seva propietat, o fins i tot quan hagi adquirit la propietat de mercaderies que el 31 de desembre encara no estiguin al magatzem.

 

Els nostres professionals controlaran totes aquestes entrades i sortides perquè el resultat que donin els vostres comptes sigui ajustat a la realitat.