TANCAMENT DE COMPTES: PERIODIFICACIÓ

En tancar els comptes de 2020 és possible computar algunes despeses que encara no s’han satisfet. I això pot suposar estalvis importants

En tancar els comptes de 2020 convé estar especialment atent a les despeses que a 31 de desembre ja s’han meritat però que encara no s’han pagat. Aquestes despeses es poden periodificar i comptabilitzar el 2020 (en lloc del 2021). Per tant, en computar-les un any abans, la vostra empresa pot diferir el pagament de l’impost sobre societats i obtenir estalvis financers. Per exemple:

  • Si la vostra empresa va rebre un préstec els interessos del qual haurà de satisfer el 2021, en tancar els comptes de 2020 comptabilitzeu una despesa pels interessos que ja s’hagin meritat en la data de tancament.
  • Si a la vostra empresa les pagues extreses meriten al llarg de l’any (una dotzena part cada mes), a final d’any comptabilitzeu la part meritada de cada una de les pagues extres a satisfer el 2021.

Analitzeu també els ingressos: pot ser que alguna partida que hagi sigut comptabilitzada com a tal sigui veritablement un avançament. Per exemple, si la vostra empresa ha cobrat tots els honoraris per una feina que a 31 de desembre només s’ha finalitzat en un 60 %. En aquest cas, podreu comptabilitzar el 40 % restant com un avançament i imputar-lo com a ingrés el 2021, quan aquesta part de la feina es dugui a terme.

 

 

El nostre departament fiscal està a la vostra disposició pera ajudar-vos a tancar els comptes de 2020