TANCAMENT 2021: DISSOLUCIÓ PER PÈRDUES

Les pèrdues de 2020 es computaran a l’efecte de determinar si després del tancament de 2021 les societats estan en causa de dissolució.

Per a evitar que les pèrdues derivades de la crisi de la covid-19 deixessin moltes empreses en situació irregular, es va aprovar una norma que establia que les pèrdues de l’exercici 2020 no s’havien de computar a l’efecte de determinar si una societat estava en situació de dissolució per pèrdues.

No obstant això, i excepte canvis d’última hora, aquesta norma ja no s’aplicarà en l’exercici 2021. Per tant, si al tancament d’aquest les pèrdues acumulades —incloses les de 2020— han deixat el patrimoni de l’empresa per sota de la meitat del capital social, els administradors hauran de prendre mesures i convocar els socis perquè regularitzin la situació:

  • Acordant que es dissolgui la societat (si no és possible aportar fons per a regularitzar les pèrdues).
  • Mitjançant un augment de capital o de fons propis en la suma necessària per a evitar la causa de dissolució. També és possible una reducció de capital amb compensació de pèrdues.
  • O bé sol·licitant concurs, per a arribar a un acord amb els creditors o liquidar la societat de manera ordenada.

Si sou administrador d’una SA o SL, estigueu atent al tancament de l’exercici 2021, tant si en aquest heu incorregut en pèrdues com si heu obtingut beneficis. En aquest cas, fins i tot, si les pèrdues acumulades —considerant també les de 2020— han deixat el patrimoni net per sota de la meitat del capital social, haureu d’actuar de la manera indicada.

 

 

 

Verificarem la situació patrimonial de la vostra empresa i comprovarem que no esteu en causa de dissolució.