L’ús d’aquest serà sancionat severament

La futura llei contra el frau fiscal introdueix mesures contra el «software de doble ús», que facilita ocultar vendes, modificar tiquets o inclús emetre’ls sense que en quedi rastre en la comptabilitat, reduint així la tributació de les empreses que l’utilitzen.

A aquest efecte, s’exigirà que aquests sistemes informàtics s’adeqüin als formats que especifiqui el Ministeri d’Hisenda. A més:

  • Per una banda, es sancionaran els productors i comercialitzadors amb 150.000 euros per cada tipus de sistema que permeti aquestes pràctiques i per cada exercici en què s’hagin efectuat vendes, i amb 1.000 euros per cada programa comercialitzat sense el degut certificat.
  • Les empreses i autònoms usuaris també podran ser sancionats amb 50.000 euros per cada exercici en què utilitzin programes sense certificat o amb el certificat modificat o alterat.

 

 

Els nostres professionals us assessoraran sobre com podeu optimitzar impostos complint sempre la normativa fiscal.