SOCI MINORITARI I AUDITORIA DE COMPTES

Els socis minoritaris poden sol·licitar-la

A les societats no obligades a auditar els seus comptes, els socis amb una participació igual o superior al 5% poden sol·licitar, dins dels tres mesos següents al tancament de l’exercici, que el Registre Mercantil nomeni un auditor per verificar els comptes.

Davant d’aquest dret dels minoritaris, la mateixa societat es pot avançar i nomenar ella mateixa l’auditor (d’aquesta manera, l’auditor serà el que nomeni la societat). En tractar-se d’una auditoria voluntària, l’auditor pot ser nomenat pel mateix administrador fins i tot després del tancament de l’exercici (tot i que convé que el nomenament ho faci la junta de socis perquè ningú no pugui retreure l’administrador que incorre en una despesa innecessària per a la societat).

Com que és una auditoria voluntària, el nomenament ho poden fer per un any, i cada any poden decidir si auditen o no (a diferència de les societats obligades a auditar-se, en què el nomenament es fa mínim per tres anys).

 

 

Els nostres professionals li informaran sobre els drets que poden exercir els socis i com ha d’actuar l’administrador en cada cas.