El pacte de socis permet obligar a justificar l’acomiadament de l’administrador i establir les conseqüències per incompliment.

Quan s’és soci minoritari d’una empresa, una de les maneres de tenir un major control sobre la gestió social és també ser administrador. No obstant això, la llei estableix que el nomenament i cessament del càrrec d’administrador social correspon exclusivament a la junta de socis; a més, no exigeix que aquesta última al·legui cap motiu per a fer-ho. Això vol dir que un administrador pot ser destituït en qualsevol moment i, sent accionista minoritari, no tindria prou pes a la junta per a oposar-s’hi. En aquests casos, per evitar sorpreses, és possible signar un pacte de socis pel qual l’administrador no pugui ser destituït inesperadament o sense al·legar una causa concreta i regular en ell les conseqüències que es derivin del seu incompliment.

Així mateix, la destitució d’un administrador es pot acordar en qualsevol moment, encara que no s’hagi inclòs a l’ordre del dia. I encara que els estatuts de la SL puguin requerir majoria reforçada, no és possible exigir unanimitat. No obstant això, res impedeix que el soci minoritari que també és nomenat administrador exigeixi la signatura d’un pacte de socis amb clàusules que ofereixin garanties en aquest sentit. L’important és que aquest acord sigui acordat prèviament per tots els socis; si es fa a través d’un mer acord de junta, els socis sempre podrien prendre posteriorment una decisió en sentit contrari, de manera que no serviria de res.

A aquest efecte, el contingut de l’acord ha d’incloure:

  • La validesa de l’acord. Es pot assenyalar que, per tal que la junta adopti vàlidament l’acord de separació de l’administrador, és necessari justificar aquesta decisió; els motius que, si s’escau, puguin donar lloc a l’acomiadament poden ser enumerats en l’acord.
  • Les conseqüències. També és possible blindar el càrrec establint quines conseqüències resultarà de l’incompliment del pacte. I a aquests efectes, pot interessar-vos:
    • Sortir de la societat (si no confieu en el nou administrador). En aquest cas, es pot acordar un dret d’opció de venda obligatòria per a les participacions de l’administrador destituït, fixant un preu de referència.
    • Una indemnització abonada pels socis que, amb el seu vot favorable, hagin promogut l’acord de cessament. En aquest punt és important subratllar que això no derivarà de la destitució de l’administrador, sinó d’haver deixat d’incomplir el pacte de socis. Per tant, serà possible establir-la encara que el càrrec d’administrador sigui gratuït.

 

Els nostres assessors estudiaran el vostre cas i us assessoraran a l’hora de negociar un acord d’accionistes si us nomenen administrador sent també accionista minoritari i us interessa conservar la vostra posició per tenir un major control de la gestió social.