Els administradors tenen limitacions a l’hora de vendre determinats actius de l’empresa

En la conjuntura econòmica actual és possible que algunes empreses es plantegin vendre algun actiu —per exemple, un immoble— per a aconseguir liquiditat. O que, al contrari, trobin algun actiu a bon preu i es plantegin adquirir-lo per al negoci.

Doncs bé, si es tracta d’«actius essencials», no poden efectuar aquestes operacions sense l’aprovació de la junta de socis. A aquest efecte:

  • Es presumeix que un actiu és essencial si l’import de l’operació supera el 25 % del valor dels actius que figuren en l’últim balanç aprovat.
  • Però no us confieu: la llei estableix una mera presumpció, per la qual cosa, encara que no es superi aquest límit quantitatiu, l’actiu pot ser igualment essencial. Per exemple, una màquina que sense superar aquest percentatge sigui absolutament necessària per a continuar l’activitat de l’empresa.

Si sou administrador de la vostra empresa i teniu dubtes sobre el caràcter essencial o no essencial de l’actiu que comprareu o vendreu, eviteu i sol·liciteu l’autorització de la junta de socis. Si no ho feu, algun soci podria sol·licitar que s’anul·lés l’operació i com a administrador podríeu incórrer en responsabilitats econòmiques (per haver-vos extralimitat en les vostres facultats).

 

 

 

Els nostres professionals estan a la vostra disposició per a aclarir-vos qualsevol dubte sobre els actes que podeu dur a terme en la vostra condició d’administrador