SI US SERVEIXEN MERCADERIA DEFECTUOSA…

Si voleu garantir l’èxit d’una futura reclamació judicial, comuniqueu la vostra queixa de manera immediata

Si la vostra empresa rep mercaderies defectuoses, comuniqueu la queixa per escrit en els terminis següents:

  • Si les mercaderies tenen vicis o defectes de qualitat o quantitat manifestos o visibles en el moment de l’entrega, feu la reclamació al moment.
  • Si les rebeu embalades, feu la reclamació en el termini màxim de quatre dies des de l’entrega.
  • I si les mercaderies tenen vicis ocults, el termini per a reclamar és de 30 dies.

Si no manifesteu la queixa en aquests terminis, igualment podreu reclamar i, si es dona el cas, defensar la vostra postura davant dels tribunals. Però ho tindreu més difícil, ja que haureu d’al·legar un incompliment de contracte, no una simple entrega de mercaderies defectuoses. És a dir, haureu d’al·legar que se us va entregar una mercaderia diferent de la sol·licitada o que els defectes d’aquesta eren tan greus que no la feien vàlida per a la finalitat per a la qual la vau comprar.

 

 

El nostre departament jurídic us assessorarà per a resoldre qualsevol conflicte que pugueu tenir amb clients o proveïdors.