El pacte de preus o condicions per part de diferents proveïdors és una pràctica il·legal que es pot reclamar.

Un càrtel és un acord entre operadors del mateix sector pel qual renuncien a competir entre ells i que sol afectar el preu dels seus productes o serveis. Aquesta conducta es pot denunciar davant l’autoritat de la competència i les víctimes que s’han vist obligades a pagar un sobrepreu (siguin persones físiques o jurídiques) poden reclamar una indemnització pels perjudicis soferts en el termini de cinc anys des que se’n va tenir coneixement o es va poder conèixer aquesta pràctica.

L’habitual és que la víctima tingui coneixement de l’existència d’un càrtel un cop hagi estat constatat per l’autoritat i els partícips sancionats. Encara que no hi hagi sanció, igualment es podria reclamar contra els que duguin a terme aquestes pràctiques; no obstant això, com que no existeix una resolució sancionadora, serà més difícil demostrar l’existència del càrtel.

A qui i què reclamar

Tots els coinfractors són responsables solidaris, la qual cosa en teoria implica que es pot reclamar contra qualsevol d’ells.  Ara bé, l’existència d’un càrtel no comporta immediatament un dret d’indemnització, sinó que vostè serà qui haurà de demostrar que l’actuació del proveïdor li ha causat un perjudici real.

Així mateix, haureu de demostrar:

  • El sobrecost aplicat i que no ho ha repercutit als seus clients, ja que, si l’infractor prova que el va repercutir, a vostè no se li haurà causat dany i no podrà reclamar res. Si us és difícil demostrar-ho, podreu sol·licitar del tribunal que l’infractor o terceres persones exhibeixin documents que obrin en el vostre poder i que puguin servir per provar el dany.
  • I els costos o despeses addicionals que hàgiu hagut de suportar a conseqüència d’aquest sobrepreu.

En aquests casos és clau aportar un peritatge que valori els danys soferts atenent criteris raonables. Si no és possible quantificar-los o l’informe no és concloent, el tribunal pot estimar l’import que cal indemnitzar.

 

Els nostres assessors estudiaran el vostre cas i us informaran sobre com reclamar el sobrecost que hàgiu hagut de pagar si sou víctima d’un càrtel.