En cas de societats amb pèrdues i que no paguen els deutes, és un indici important per a poder reclamar contra l’administrador

Quan una societat té pèrdues que deixen el seu patrimoni net per sota de la meitat del capital, es troba en «causa de dissolució», i l’administrador disposa de dos mesos per a convocar una junta que corregeixi la situació o dissolgui l’empresa. Si no ho fa, pot acabar responent amb el seu patrimoni personal dels deutes de la societat posteriors a la causa de dissolució.

No obstant això, algunes empreses no dipositen els seus comptes al registre, i els creditors no poden saber si estan en causa de dissolució. En aquest cas, igualment podeu reclamar contra l’administrador. Així doncs:

  • La falta de dipòsit no comporta per si sola que la societat es trobi en causa de dissolució ni que l’administrador en sigui responsable.
  • Però sí que és un indici qualificat que la societat estava en aquesta situació si s’acompanya d’altres indicis (per exemple, la desaparició de fet de l’empresa, la falta d’activitat prolongada o l’impagament dels deutes).

 

 

No dipositar els comptes pot ser un indici que la empresa està en causa de dissolució.