S’APROVEN ELS MODELS D’IRPF I PATRIMONI DE 2020

S’apropa la campanya d’IRPF

Recentment s’ha publicat l’ordre que aprova els models d’IRPF i d’impost sobre el patrimoni de 2020 i que dona inici a la campanya de renda.

Aquestes autoliquidacions es poden presentar entre el 7 d’abril i el 30 de juny de 2021 (tots dos dies inclosos). No obstant això, si el resultat és a ingressar i s’opta per la domiciliació bancària del pagament, la presentació s’ha de dur a terme entre el 7 d’abril i el 25 de juny (tots dos dies inclosos), excepte si s’opta per domiciliar únicament el segon termini de l’IRPF, cas en què la presentació es podrà dur a terme fins el 30 de juny.

Com en la campanya anterior, tots els contribuents —sigui quina sigui la naturalesa de les rendes que hagin obtingut durant l’exercici: de feina, capital mobiliari o immobiliari, activitats econòmiques, guanys i pèrdues patrimonials, així com les imputacions de renda— podran obtenir l’esborrany de la declaració mitjançant el servei de tramitació de l’esborrany/declaració (RendaWEB) després d’aportar, si escau, determinada informació que se’ls sol·licitarà a l’efecte o una altra informació que puguin incorporar.

 

 

Feu clic aquí per a accedir al contingut d’aquesta ordre.