ROBATORI DE MERCADERIES I PREEXISTÈNCIA

Sabíeu que si patiu un robatori al vostre local comercial, haureu de demostrar que els objectes robats estaven realment en la vostra possessió?

Quan es produeix un robatori i la víctima acudeix a la seva asseguradora per reclamar una indemnització, ha de demostrar dues coses: que el robatori ha tingut lloc (amb la denúncia corresponent) i el que han pres. Però, quan es tracta d’un establiment comercial, per tal d’acreditar el que s’han emportat no és suficient demostrar haver adquirit els béns (per exemple, amb una factura): l’assegurat també ha d’acreditar que encara estaven en la seva possessió, és a dir, que no els havia venut.

Com actuar quan es produeix un robatori

El primer que cal fer tan aviat com es tingui coneixement que hi ha hagut un robatori en un lloc és el següent:

  • Acudir immediatament a la policia. El robatori és la sostracció il·legal on la violència mitjança en els béns. La policia prendrà nota d’això en el seu atestat. Això, juntament amb  la denúncia, us permetrà demostrar a l’asseguradora que el robatori ha tingut lloc.
  • Notificar a l’asseguradora què ha passat en un termini de 7 dies (o tal com s’acordi expressament en la pòlissa). A continuació, tindreu 5 dies a partir d’aquesta notificació per comunicar per escrit la llista d’objectes existents en el moment del sinistre, quins es van salvar i quina és l’estimació dels danys.

Si disposeu de mesures de seguretat (reixes, sensors o càmeres) i així ho vau fer constar a la pòlissa, aquestes han de funcionar correctament i conformar-se a la realitat. En cas contrari, l’asseguradora podrà denegar el pagament.

Com acreditar els béns

Cal acreditar la preexistència dels béns, i no n’hi ha prou amb aportar les factures de compra, perquè només acrediten que els heu comprat, però no que eren al vostre establiment. Per acreditar la preexistència s’ha de presentar el llibre de comptes dels últims mesos (en el qual s’indiqui el que es ven cada dia juntament amb l’import) i aquest ha de coincidir amb les factures i albarans per a l’adquisició de la mercaderia. Tot això, comparat amb la llista d’objectes “guardats”, demostrarà que tots els productes comprats que no s’han venut o guardat són els que han estat robats.

 

Els nostres assessors estudiaran la vostra pòlissa i us informaran de com mantenir el control diari dels vostres llibres de comptes per demostrar la preexistència en cas de reclamació. També us aconsellaran sobre tots els passos a seguir en cas de robatori.