RENDA WEB: DADES D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Les dades dels llibres registre es poden traslladar automàticament a la declaració

A l’hora d’emplenar la declaració de l’IRPF, és possible traslladar-hi, de manera automàtica, les dades dels llibres registre de vendes i ingressos i dels de compres i despeses.

A aquest efecte, els llibres han de seguir el format establert per Hisenda, que ha publicat uns models normalitzats en format Excel que serveixen tant per a l’IRPF com per a l’IVA. Trobareu aquesta informació a la pàgina web d’Hisenda (www.aeat.es), seguint la ruta «Campanyes»-«IVA»-«Informació Tècnica». Així doncs:

  • Només es podran importar fitxers que estiguin en el format Excel XLSX i que no superin els 4 MB.
  • Tots els llibres registre de l’IRPF (el de vendes i ingressos i el de compres i despeses) hauran d’estar en un sol fitxer, i cada llibre haurà d’estar en una fulla/pestanya diferent. Així, el fitxer Excel tindrà almenys dues fulles/pestanyes.
  • Cada llibre contindrà els assentaments de totes les activitats econòmiques que dugui a terme l’obligat tributari. És a dir, cada llibre estarà en una única fulla/pestanya, independentment de que desenvolupi una o o més activitats econòmiques.

Tingueu present que la incorporació de les dades mitjançant aquesta nova eina tan sols suposa que els imports es traslladin a la vostra declaració de la renda; en cap cas implica que s’enviïn els llibres registre a Hisenda ni que es conservin.

 

 

Utilitzar aquests models no és obligatori, però us assegura complir la normativa. Els nostres professionals us ajudaran a portar la gestió fiscal del vostre negoci i a fer-la més còmoda.