Si la seva empresa només es dedueix una part de l’IVA que suporta, recordi que en l’última declaració de l’any ha de fer certes regularitzacions…

Una d’aquestes regularitzacions es refereix al volum d’IVA deduït durant l’any. Si ha estat aplicant la prorrata general, però l’IVA deduïble amb aquest supera en més d’un 10% el que hauria deduït amb la prorrata especial, la seva empresa haurà d’aplicar aquesta última de forma obligatòria, ja en aquest mateix exercici.

La prorrata general està concebuda per tal que les empreses puguin calcular l’IVA deduïble de manera senzilla. No obstant això, la llei no permet que s’utilitzi en els casos en què l’empresa pugui sortir massa beneficiada per la seva aplicació (respecte al règim de la prorrata especial). Per aquest motiu, s’estableix aquest límit màxim a favor del 10%; si s’excedeix, és obligatori tributar per una prorrata especial.

Per tant, la regularització a efectuar a la darrera declaració d’IVA de l’any serà la següent:

  • Si no aconsegueix la diferència del 10%, ha de calcular l’IVA deduïble segons la prorrata definitiva de l’exercici i efectuar la regularització corresponent (recordi que durant l’any s’haurà estat deduint l’IVA de forma provisional segons la prorrata de l’any anterior).
  • Tanmateix, si ha de canviar a la prorrata especial, la regularització es farà en funció de l’IVA deduïble que resulti de la nova forma de càlcul.

 

 

Els nostres professionals calcularan el percentatge definitiu d’IVA que la seva empresa pot deduir.