Per a prevenir impagats, consulteu de manera periòdica el registre públic concursal, que és d’accés lliure i gratuït.

Una manera de reduir el risc d’impagats és consultar periòdicament el registre públic concursal (https://www.publicidadconcursal.es/concursal-web/). En aquesta web, que depèn del Ministeri de Justícia, introduïu el nom d’una empresa al cercador i trobareu la informació següent:

  • Si aquesta empresa ha posat en coneixement del jutjat que ha iniciat negociacions per a arribar a un acord de refinançament o per a arribar a un acord extrajudicial de pagaments. Tot i que aquestes situacions no comporten que el client ja estigui en concurs de creditors, seran indicatives de que està en dificultats.
  • També podreu comprovar si aquesta empresa està en concurs de creditors. En aquest cas, podreu verificar, per exemple, si l’administrador de l’empresa pot signar contractes o si ho ha de fer l’administrador concursal. També podreu comprovar la identitat de l’administrador concursal (a l’efecte, per exemple, de comunicar-li el crèdit que com a creditor tingueu davant l’empresa en concurs).

 

 

Els nostres professionals us assessoraran sobre com podeu prevenir impagats i, en cas de tenir-los, sobre com els podeu reclamar.