L’any 2022 es redueixen els avantatges fiscals d’aquest règim.

L’any 2022, les entitats acollides al règim d’arrendament d’habitatges han vist com la bonificació aplicable en l’Impost sobre Societats s’ha reduït del 85% al 40%. Aquesta rebaixa té un important efecte:

  • Si es considera únicament l’Impost sobre Societats, aquest règim continua sent atractiu. A la pràctica, la reducció en la bonificació suposa una tributació del 15%, davant del 25% que s’aplica a les rendes no bonificades.
  • No obstant això, si aquestes societats reparteixen dividends, el benefici fiscal es dilueix. En cas que els seus socis siguin persones físiques, aquest règim encara és beneficiós. Però en cas que els socis siguin al seu torn persones jurídiques, el net final que aquests percebran és, fins i tot, lleugerament inferior al que percebrien en cas que la societat no estigués acollida a aquest règim.

Davant d’aquesta situació, cal plantejar-se la renúncia a aquest règim especial (que es pot realitzar fins a finals d’any). Tanmateix, convé estar atent: en alguns casos, la renúncia pot suposar l’incompliment d’alguns requisits i la pèrdua dels beneficis aplicats en anys anteriors, per la qual cosa pot ser recomanable esperar. Els nostres professionals analitzaran el seu cas concret i li indicaran com actuar.

 

 

La renúncia al règim s’ha d’analitzar cas per cas. Si és titular d’una societat acollida a aquest règim, els nostres professionals analitzaran la seva situació concreta i li proposaran la millor solució.