Després d’un canvi legal recent, han augmentat les reduccions aplicables sobre les sancions tributàries.

Acta amb acord. Fins ara, quan una inspecció finalitzava amb una «acta amb acord», les sancions aplicables es reduïen en un 50 %. Doncs bé, aquest percentatge és del 65 % des de l’11 de juliol de 2021. Això sí, les reduccions en cas d’actes signades «en conformitat» no varia, sinó que es manté en el 30 %.

Sense recurs. També ha augmentat la reducció aplicable en els casos de sancions que s’ingressen dins de termini i que no es recorren. També des de l’11 de juliol, aquesta segona reducció ha augmentat del 25 % al 40 %. Amb això es pretén que hi hagi més contribuents disposats a donar conformitat a les sancions i a pagar-les sense demora, per tal que augmenti la recaptació i es redueixi la litigiositat.

Aquesta reducció no es pot aplicar en cas que s’apliqui la reducció per actes amb acord del 65 %, però sí en cas de reducció per conformitat del 30 %. En aquest cas, la reducció del 40 % s’aplica de manera acumulativa, és a dir, un cop s’ha aplicat la reducció per conformitat del 30 %.

Aquets nous percentatges de reducció sobre les sancions també són aplicables en els supòsits següents:

  • Sancions acordades abans de l’11 de juliol de 2021 que no s’hagin recorregut i que en aquesta data encara no haguessin adquirit fermesa.
  • Sancions que haguessin sigut recorregudes, però en les quals el contribuent desisteixi del recurs abans que finalitzi el 2021 —tant del que s’hagi interposat contra la sanció com del que s’hagi interposat contra la liquidació de què derivi la sanció, si escau—, i sempre que es satisfacin en el nou termini que s’hagi atorgat.

 

 

Els nostres professionals us posaran al dia sobre els canvis en la normativa fiscal i us assessoraran en cas que la vostra empresa sigui objecte de revisió.