REDUCCIONS EN ELS MÒDULS DE 2022 I 2023

S’han incrementat les reduccions en els mòduls de 2022 i 2023.

Per reduir l’impacte que la crisi econòmica té sobre els empresaris en règim de mòduls, s’ha incrementat la  reducció sobre el rendiment net  que aquests poden aplicar tant en l’IRPF de 2022 com en el de 2023:

  • En l’IRPF de 2022 la reducció s’ha incrementat  del 5 al 15%.  Aquest increment també és aplicable a l’hora de calcular els pagaments fraccionats de l’IRPF del quart trimestre de 2022 (a presentar durant aquest mes de gener de 2023).
  • En l’IRPF de l’any 2023, la reducció  s’ha fixat en un 10%.

Així mateix, amb la finalitat de compensar l’increment del cost de determinats subministraments, els empresaris que desenvolupin activitats agrícoles i ramaderes podran minorar de forma addicional el rendiment net previ de l’IRPF de 2022 i de 2023 en el 35% del preu d’adquisició del gasoli agrícola i en el 15% del preu d’adquisició dels fertilitzants.

La reducció aplicable sobre el rendiment net de mòduls per a 2022 i 2023 es fixa en el 15 i el 10%, respectivament.

 

Els nostres professionals l’informaran sobre les reduccions aplicables en el règim de mòduls.