REDUCCIÓ PER NO RECÓRRER LES SANCIONS

Està previst que aquesta reducció augmenti del 25 % actual al 40 %

Actualment és possible reduir les sancions imposades per Hisenda en un 25 % si es compleixen determinats requisits. En particular, si no s’interposen recursos i la multa s’ingressa dins del termini establert per a fer-ho (o si se’n sol·licita un ajornament aportant garantia en forma d’aval bancari o assegurança de caució).

Doncs bé, la futura Llei contra el frau fiscal preveu augmentar aquesta reducció del 25 % actual al 40 %. Amb això es pretén que hi hagi més contribuents disposats a donar conformitat a les sancions i a pagar-les sense demora, per tal que augmenti la recaptació i es redueixi la litigiositat.

Com que aquest canvi normatiu és imminent, si la vostra empresa està sent inspeccionada i preveieu signar l’acta en conformitat i no recórrer la sanció, us convé que la revisió es prolongui, perquè així, quan us notifiquin la sanció, la reducció sigui del 40 %. Una alternativa és sol·licitar a l’inspector uns dies de cortesia (en podeu sol·licitar fins a 60).

La reducció del 40 % també serà aplicable per a les sancions acordades abans que entri en vigor la nova llei, sempre que en aquest moment no hagin sigut recorregudes ni hagin adquirit fermesa. I també serà aplicable si, havent sigut recorregudes, es desisteix del recurs des que la llei entra en vigor fins el 31 de desembre de 2021 i es satisfà la sanció dins del nou termini.

 

 

 

En cas que Hisenda us imposi sancions, els nostres professionals analitzaran la vostra situació i us assessoraran sobre la millor manera d’actuar.