REDUCCIÓ DE L’IVA EN DETERMINADES ENTREGUES D’ALIMENTS

S’han aprovat mesures de reducció de l’IVA per lluitar contra la inflació

Un dels objectius principals de les mesures adoptades continua sent contenir l’increment dels preus, especialment de l’energia i els aliments. Amb aquesta finalitat, se suprimeix l’IVA dels productes frescos que ja tenien el tipus reduït i es redueix del 10% al 5% el de l’oli i les pastes, cosa que permetrà reduir el preu d’aliments bàsics i de primera necessitat com el pa, la llet i les fruites i hortalisses, a més dels esmentats. Aquesta baixada d‟impostos es mantindrà fins al 30 de juny o fins que la inflació subjacent baixi del 5,5%.

Addicionalment, es prorroga durant tot el 2023 la reducció de l’IVA de l’electricitat i de l’impost especial sobre l’energia elèctrica i es manté la suspensió temporal de l’impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica perquè els productors d’electricitat puguin continuar oferint preus més competitius.

La supressió de lIVA en determinats lliuraments d’aliments no implica la pèrdua del dret a deduir lIVA suportat.

Cliqueu aquí per accedir al text del Reial decret llei en què s’aproven aquestes mesures.