REDUCCIÓ DE L’IVA DE L’ELECTRICITAT

De manera transitòria, des del proper 1 de juliol i fins al 31 de desembre de 2022, Hisenda intenta donar resposta a la situació generada per la pujada de la llum mitjançant una nova rebaixa de l’IVA a la factura elèctrica del 10% al 5%.

Aquesta mesura serà aplicable:

  • Als contractes d’energia elèctrica amb terme fix de potència no superior a 10 kW, sempre que el preu mitjà mensual del mercat majorista el mes anterior al de la facturació hagi superat els 45 €/MWh. Segons Hisenda, aquesta mesura s’aplicarà gairebé a totes les llars consumidores finals, ja que la potència mitjana contractada pels consumidors domèstics és aproximadament de 4,1 kW. A més, beneficiarà a un gran nombre d’autònoms.
  • Als contractes de subministrament d’electricitat els titulars dels quals percebin el bo social i que tinguin la condició de vulnerable sever o vulnerable sever en risc d’exclusió social. Tingui en compte que la rebaixa s’aplica amb independència del preu de l’electricitat del mercat majorista i que beneficiarà aproximadament a 612.000 llars amb aquesta condició (que representen aproximadament el 50% del total de llars beneficiàries del bo social d’electricitat).

Estem a la seva disposició per a qualsevol aclariment relacionat amb aquesta rebaixa de l’IVA.