Si rebeu un impagat i renegocieu un termini de pagament nou amb el vostre client, deixeu-ho tot ben documentat.

Si un client que us deu unes quantes factures us proposa pactar un nou calendari de pagaments i accepteu, és aconsellable que firmeu un reconeixement de deute en el qual reconegui que us deu aquesta quantitat. Així, el vostre deutor tindrà poques opcions d’oposar-se al pagament si al final li heu de reclamar judicialment.

És aconsellable que aquest reconeixement de deute es signi mitjançant escriptura pública davant de notari, per a aconseguir el que s’anomena títol executiu. Això us permetrà, si el vostre deutor no paga, reclamar-li mitjançant un procediment judicial més ràpid, en el qual es podrà acordar l’embargament immediat dels seus béns.

A més, és aconsellable que aquest document inclogui les qüestions següents:

  • Si pacteu un fraccionament amb diferents dates de pagament, pacteu que si s’incompleix algun dels terminis de pagament acordats, li podreu exigir el cobrament immediat de tot el deute, sense haver-vos d’esperar als venciments successius. Moltes empreses no preveuen aquesta possibilitat, i quan el primer pagaré els arriba impagat, s’han d’esperar al venciment dels següents per anar reclamant el deute.
  • Intenteu també aconseguir garanties de cobrament del deute reconegut (per exemple, que un fiador solvent avali el pagament).

 

 

Si teniu algun impagat, consulteu-nos. Us assessorarem sobre la millor manera d’actuar per a recuperar aquest deute.