En cas de problemes amb el vostre banc, recordi que pot acudir al defensor del client de la seva entitat o al Banc d’Espanya.

Les entitats de crèdit estan obligades a atendre i resoldre les queixes i les reclamacions que els seus clients puguin presentar. Per fer la reclamació, n’hi ha prou amb presentar un senzill escrit indicant les dades personals, el motiu de la queixa i la quantia reclamada i adjuntant la documentació de suport a l’oficina o al departament on s’han produït els fets que motiven la reclamació.

  • El departament d’atenció al client o el defensor del client han d’acusar rebut de les reclamacions que se’ls presentin i resoldre-les o denegar-les per escrit i de forma motivada.
  • La resolució del defensor del client és vinculant per al banc. Les adreces dels diferents serveis d’atenció de cada entitat es poden consultar a la pàgina web del Banc d’Espanya (www.bde.es), a l’apartat «Portal del cliente bancario» i, a continuació, «Podemos ayudarte».

Un cop fet aquest tràmit sense obtenir una resposta satisfactòria, també es pot presentar la reclamació o queixa davant el Servei de reclamacions del Banc d’Espanya. En aquest cas, cal acreditar que prèviament s’ha presentat la reclamació davant l’entitat contra la qual es reclami i que aquesta ha estat denegada (o bé que han passat dos mesos sense que s’hagi resolt).

El Servei de reclamacions del Banc d’Espanya obre un expedient per cada reclamació i ho comunica al banc. Si el banc reclamat s’hi oposa, el Banc d’Espanya resol en el termini màxim de quatre mesos. La seva resolució no és vinculant per a les parts (encara que en el cas que siguin favorables al recurrent, els bancs les solen acatar). Per tant, el recurrent té oberta la via judicial en cas que finalment el banc no accedeixi a la reclamació.

 

 

Els nostres professionals li assessoraran sobre qualsevol reclamació que hagi de presentar al vostre banc.