És més que probable que els límits màxims per tributar en mòduls es prorroguin el 2023.

Si els pressupostos generals de l’Estat per al 2023 s’acaben aprovant segons la redacció provisional actual, els límits màxims actuals de vendes i compres que permeten acollir-se al règim de mòduls quedaran prorrogats un any més. En concret, els límits quedaran en els termes següents:

 

Concepte (1) Any 2023 Any 2024
Vendes totals 250.000 150.000 (2)
Vendes a empresaris 125.000 75.000
Compres (no immovilitzats) 250.000 150.000
1. Volum d’operacions de l’any anterior.
2. En activitats agrícoles, ramaderes o forestals, el límit serà de 250.000 euros.

 

També està previst que la reducció general aplicable a aquests rendiments, i que actualment és del 5%, augmenti el 10% el 2023.

Encara que la seva activitat compleixi els requisits per seguir en mòduls, si preveu una reducció d’ingressos a partir del 2023, és possible que li surti a compte renunciar-hi. Si vol renunciar, pot presentar una declaració censal al mes de desembre o bé exercitar una renúncia tàcita presentant la primera declaració trimestral d’IVA de 2023 segons el règim general, i el primer pagament fraccionat d’IRPF de 2023 segons el règim d’estimació directa.

 

Els nostres professionals analitzaran si li convé continuar en mòduls o si, si en el seu cas concret, és millor renunciar-hi.