Els límits màxims per tributar en mòduls es mantenen.

Els límits màxims de vendes i compres que permeten acollir-se al règim de mòduls han estat prorrogats un any més. En concret, els límits per al 2024 i el 2025 queden en els termes següents:

 

Concepte (1) Any 2024 Any 2025
Vendes totals 250.000 150.000 (2)
Vendes a empresaris 125.000 75.000
Compres (no immovilitzats) 250.000 150.000
1. Volum d’operacions de l’any anterior.
2. En activitats agrícoles, ramaderes o forestals, el límit serà de 250.000 euros.

 

També s’ha aprovat una reducció general aplicable a aquests rendiments del 5%.

Encara que la seva activitat compleixi els requisits per seguir en mòduls, si preveu una reducció d’ingressos a partir del 2024, és possible que li surti a compte renunciar-hi. Si vol renunciar, pot presentar una declaració censal fins el 31 de gener de 2024 o bé exercitar una renúncia tàcita presentant la primera declaració trimestral d’IVA de 2024 segons el règim general, i el primer pagament fraccionat d’IRPF de 2024 segons el règim d’estimació directa.

Els nostres professionals analitzaran si li convé continuar en mòduls o si, si en el seu cas concret, és millor renunciar-hi.