PÒLISSES COVID: JA HAN PASSAT TRES ANYS

Si durant la pandèmia la vostra empresa va contractar una pòlissa de crèdit a tres anys amb garantia ICO, se n’acosta el venciment. Vegeu com actuar.

Línia especial

En les operacions de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), el crèdit és facilitat per les entitats financeres, mentre que aquest organisme sol aportar bonificacions al tipus d’interès. En el cas de les pòlisses COVID, l’ICO garantia el 80% de l’import sol·licitat, cosa que va permetre unes condicions molt favorables:

  • El termini de les pòlisses era de tres anys (posteriorment es va ampliar a cinc), sense necessitat de renovació anual, amb tipus que oscil·laven entre l’1,5 i el 2,5%, comissions d’obertura entre el 0,50 i l’1% i –molt important– comissions per no disposició entre el 0,05 i el 0,10% mensual.
  • Amb aquestes condicions i amb la incertesa del moment, moltes empreses van decidir sol·licitar imports superiors a les seves necessitats, ja que el cost financer d’aquests excessos era raonable (la no-utilització només suposava un cost d’entre el 0,60 i l’1,2%). anual).

Doncs bé, ara que algunes d’aquestes operacions arriben al venciment i els tipus d’interès són molt més alts que el 2020, heu d’estudiar detingudament les necessitats reals si preteneu renovar la pòlissa.

Condicions de la renovació

Actualment, el ventall de tipus d’interès per a les pòlisses de crèdit oscil·la entre el 5 i el 7% en la majoria de casos, amb comissions per no disposició del 3% anual. Per tant, cal analitzar si és possible reduir aquests nous costos financers, que poden arribar a multiplicar per quatre els costos d’una pòlissa ICO. En concret, considereu les qüestions següents de la vostra pòlissa:

  • Límit. Analitzeu el saldo màxim disposat durant l’any passat, i ajusteu el límit a les vostres necessitats reals.
  • Moment d’utilització. Si vau utilitzar la pòlissa puntualment perquè només teniu desfasaments de tresoreria en determinats moments de l’any, vegeu si podeu utilitzar altres modalitats de crèdit que només tinguin un cost puntual per no pagar comissions per saldos no disposats.

D’altra banda, reviseu les condicions de cobrament i pagament amb clients i proveïdors per comprovar si podeu negociar una reducció dels terminis de cobrament i un augment dels terminis de pagament. Equilibrant els cobraments i els pagaments, estalviareu en interessos per disposició de pòlissa.

Finalment, si vau fer servir la pòlissa per cobrir càrrecs més enllà de l’operativa de cobraments i pagaments habituals (per exemple, per pagar les quotes d’un préstec per al qual no tenieu fons, o per cobrir un impagat imprevist de difícil recuperació), serà millor separar aquests conceptes i negociar un finançament a part i deixar la pòlissa per a desfasaments reals de cobraments i pagaments derivats de compres i vendes habituals.

Els nostres assessors estudiaran la vostra situació i us informaran dels ajustaments a realitzar. Per facilitar la renovació, farem un estudi detallat per presentar al banc, que justifiqui el límit requerit amb previsions de tresoreria raonables.