A partir del 2023, els autònoms poden fer aportacions a uns plans de pensions especials.

Des de fa uns anys, l’aportació màxima que es pot fer a un pla de pensions personal s’ha reduït: fins al 2020, el límit era de 8.000 euros; el 2021 es va reduir a 2.000 euros, i a partir del 2022 és de només 1.500 euros. Recordeu que aquestes aportacions permeten computar una reducció a la base de l’IRPF, per la qual cosa la seva disminució ha suposat un augment de la quota a pagar de molts contribuents, que cada any s’acollien a aquest incentiu i en feien l’aportació màxima.

Això ha perjudicat també molts empresaris i treballadors autònoms, que eren dels col·lectius que més aportacions feien a plans de pensions. Únicament si l’autònom constituïa un pla de pensions d’ocupació a favor dels seus treballadors i era ell el promotor (cosa infreqüent), podia fer aportacions addicionals pròpies a aquest pla i deduir-les al seu IRPF.

Doncs bé, a partir del 2023 s’han introduït millores que beneficien aquest col·lectiu i que li permetran aprofitar més l’incentiu. A més de les aportacions a plans de pensions personals (de fins a 1.500 euros), els autònoms podran fer aportacions addicionals de fins a 4.250 euros a uns nous plans de pensions especials per a autònoms.

 

 

Els nostres professionals us informaran sobre els nous plans de pensions existents per a autònoms i dels estalvis que podeu obtenir al vostre IRPF.