El Pla MOVES III incentiva, entre d’altres, l’adquisició de vehicles elèctrics, de pila combustible (que funcionen amb hidrogen) o híbrids.

Aquest pla ofereix ajuts directes en el cost d’adquisició subjectes al tipus de vehicle adquirit (per exemple, s’exclouen ciclomotors o autocars) i al preu d’adquisició (hi ha uns límits en funció del tipus de vehicle). Aquests ajuts s’incrementen si, al mateix temps, es desballesta un altre vehicle que consti a nom seu durant, com a mínim, els darrers 12 mesos i que tingui, almenys, 7 anys d’antiguitat.

Podrà sol·licitar l’ajut per a un màxim de 50 vehicles cada any. És obligatori que siguin vehicles nous (primera matriculació), i el concessionari haurà d’aplicar un descompte d’almenys 1.000 euros a la factura. Així mateix, haurà de conservar la titularitat del vehicle i la matriculació a Espanya durant dos anys, com a mínim.

Presenti la seva sol·licitud de conformitat amb la convocatòria efectuada per la vostra comunitat autònoma. Un cop presentada, podrà fer la inversió i, en el termini de sis mesos, n’obtindrà la resolució. Si és acceptada, disposarà de 12 mesos per presentar la documentació acreditativa (factures, matriculació, baixa definitiva del vehicle que hagi lliurat pel desballestament, etc.).

 

 

Faci clic aquí per accedir a tota la informació relativa al Pla, amb els requisits, les quantitats subvencionades i les convocatòries de les comunitats autònomes