PÈRDUES D’ANYS ANTERIORS A L’IRPF

Si s’apropa el termini màxim per a compensar-les, verifiqueu si encara podeu fer alguna cosa…

Si un contribuent ven un bé i incorre en pèrdues, la normativa de l’IRPF li permet compensar-les durant l’any en què es produeixen i durant els quatre següents, dins la base d’estalvi d’aquest impost i amb alguns límits.

Doncs bé, si vau efectuar alguna venda amb pèrdues i no tan sols no heu pogut compensar-les, sinó que penseu que no ho podreu fer dins del termini de quatre anys, és possible que encara pugueu efectuar alguna operació que us permeti fer-ho.

Per exemple, si teniu accions que cotitzen en borsa, us podeu plantejar efectuar una venda i una recompra posterior i així generar un guany que us permeti compensar-les. Per tant:

  • La recompra dels mateixos valors no afecta el còmput del guany (en casos de recompra, la llei de l’IRPF inclou limitacions per a computar les pèrdues, però no els guanys).
  • La recompra de les noves accions suposarà que aquestes tinguin un valor d’adquisició més alt. Així doncs, en cas que es venguin en un futur, se’n reduirà la tributació. Serà en aquest moment quan es posi de manifest l’estalvi derivat de les pèrdues que ara compenseu.

 

 

 

Analitzarem el vostre patrimoni i verificarem si podeu dur a terme alguna operació que us permeti optimitzar les pèrdues en què heu incorregut