PAGAMENTS FRACCIONATS DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS

La majoria de les empreses poden optar per dos sistemes de càlcul.

Si la xifra de negocis de la seva empresa no supera els sis milions d’euros, en calcular els pagaments fraccionats de l’impost sobre societats li és aplicable el sistema de quotes. No obstant això, al mes de febrer de cada any (si l’exercici de la seva empresa coincideix amb l’any natural) pot optar pel sistema de bases:

  • Al sistema de quotes, els pagaments a compte són d’un 18% de la quota a ingressar de l’última declaració presentada.
  • Al sistema de bases, ha d’aplicar el 17% sobre la part de base imposable dels tres, nou o onze primers mesos de l’any.

Segons els beneficis que esperi obtenir el 2022, analitzi quin sistema de càlcul és el que més li convé. És possible que optar pel sistema de bases li permeti anticipar menys diners a Hisenda, la qual cosa pot suposar importants estalvis financers per al seu negoci.

 

 

Els nostres professionals li ajudaran a calcular quin sistema de pagaments a compte li resulta més convenient.