PAGAMENT A COMPTE DE L’IS A L’OCTUBRE

A l’octubre, cal fer el segon pagament a compte de l’Impost sobre Societats. Recordi com actuar si la seva empresa calcula els seus pagaments a compte segons el ‘mètode de quota’

Entre l’1 i el 20 d’octubre la seva empresa haurà de fer el segon pagament a compte de l’Impost sobre Societats de l’exercici 2022. Per això, tingui en compte el següent:

  • Si la seva empresa calcula els pagaments fraccionats segons el “mètode de quota”, el més probable és que l’import a pagar a l’octubre no coincideixi amb la quantia ingressada a l’abril. Això és degut al fet que els pagaments fraccionats es quantifiquen multiplicant pel 18% la quota a ingressar (casella 599) del darrer exercici el període de liquidació del qual hagi finalitzat.
  • Així doncs, en aquests casos, si el seu exercici social coincideix amb l’any natural, en el pagament a compte d’octubre i en el de desembre haurà de prendre com a referència la quota a ingressar de l’Impost sobre Societats de l’exercici 2021 (mentre que en el pagament a compte del passat mes d’abril passat va prendre com a referència la quota a ingressar de l’Impost sobre Societats de 2020).

Segons el “mètode de quota”, si l’exercici que es pren com a referència va tenir una durada inferior a 12 mesos (perquè, per exemple, la seva empresa va decidir canviar la data de tancament), els pagaments fraccionats són del 18% de la suma d’aquestes dues quotes:

  • La quota a ingressar de l’exercici partit (amb una durada inferior a l’any).
  • La quota a ingressar de l’exercici anterior, en la part proporcional al nombre de dies que faltin a l’exercici partit fins a assolir l’any complet.

Els nostres assessors l’ajudaran a confeccionar els pagaments a compte de l’IS de la seva empresa i resoldran els dubtes que se li puguin plantejar.