OPCIÓ PEL RÈGIM DE DEVOLUCIÓ MENSUAL D’IVA

El règim de devolució mensual pot suposar estalvis financers per a la vostra empresa.

Recordi que durant el mes de novembre la seva empresa pot optar per acollir-se al règim de devolució mensual d’IVA (REDEME) per a l’any que ve. Aquest règim li pot interessar si preveu que alguna declaració d’aquest impost resultarà amb saldo a favor i la compensació es pot demorar (per exemple, perquè preveu fer inversions importants, o perquè la vostra empresa repercuteix IVA al 10% i, en canvi, el suporta al tipus del 21%).

Per acollir-se al REDEME la seva empresa ha de complir certs requisits, com ara estar al corrent de les seves obligacions tributàries i no realitzar activitats que tributin en el règim simplificat, entre d’altres.

Tingui també en compte que si opta pel REDEME la seva empresa estarà obligada a declarar l’IVA cada mes i a presentar els llibres registre per Internet (a través del Sistema de Subministrament Immediat d’Informació). No obstant això, si la seva empresa factura més de 6.010.121,04 euros i estarà obligada a això de totes maneres, optar pel REDEME no li suposarà obligacions addicionals, sinó només avantatges.

Els nostres professionals comprovaran si us interessa acollir-vos al règim de devolució m