NOVES DECLARACIONS SOBRE CRIPTOMONEDES

Hisenda tindrà un major control sobre les monedes virtuals.

A partir d’ara, gràcies a les noves declaracions informatives que s’han aprovat, Hisenda tindrà més informació sobre les monedes virtuals. Amb les dades obtingudes, Hisenda podrà comprovar que aquestes monedes, així com les operacions realitzades amb elles, han estat correctament declarades a l’IRPF, a l’Impost sobre Societats, a l’Impost sobre el Patrimoni, a l’Impost sobre Grans Fortunes…

En primer lloc, les empreses establertes a Espanya que intermedien en la compravenda de monedes virtuals cada mes de gener han de presentar:

El nou model 172, “Declaració informativa de saldos en monedes virtuals”, informant de les monedes de les quals és titular cada contribuent.

El model 173, “Declaració informativa sobre operacions amb monedes virtuals”, informant de les operacions d’adquisició, transmissió, permuta i transferència d’aquestes monedes realitzades durant l’any.

D’altra banda, durant el primer trimestre de cada any, els titulars de monedes virtuals dipositades en entitats intermediàries situades a l’estranger han de presentar el nou model 721, “Declaració informativa sobre monedes virtuals situades a l’estranger”.  Aquesta declaració té un contingut similar al model 720, “Declaració sobre béns situats a l’estranger”.

 

Els nostres professionals us informaran sobre si heu de presentar el nou model 721 per les monedes virtuals que teniu a l’estranger i sobre els efectes fiscals de les noves declaracions que han de presentar les plataformes que s’ocupen d’aquest tipus d’actius.