NOVA MESURA EN FAVOR DE LES ENERGIES RENOVABLES

Incentius per a instal·lacions d’autoconsum d’energies renovables.

Recentment s’ha aprovat un nou incentiu de llibertat d’amortització, aplicable a l’Impost sobre Societats per a les empreses que inverteixin en instal·lacions destinades a l’autoconsum d’energia que procedeixi de fonts renovables. Entre altres requisits, aquestes instal·lacions s’han de posar a disposició de l’empresa a partir del 20 d’octubre del 2022 i entrar en funcionament el 2023.

Així mateix, es poden amortitzar lliurement, sempre que, durant els 24 mesos següents a la data d’inici del període impositiu en què entrin en funcionament, la plantilla mitjana total de l’entitat es mantingui respecte de la plantilla mitjana dels dotze mesos anteriors.

La quantia màxima de la inversió que es pot beneficiar d’aquest règim de llibertat d’amortització és de 500.000 euros, si bé aquest incentiu no és aplicable sobre els edificis.

 

Els nostres professionals li informaran sobre les instal·lacions que poden gaudir d’aquest nou incentiu i dels requisits que s’han de complir.