NOUS RECÀRRECS PER INGRÉS FORA DE TERMINI

S’han reduït els recàrrecs per ingressos fora de termini sense requeriment previ …

Des del passat 11 de juliol, els recàrrecs per ingrès fora de termini sense requeriment previ són més baixos i augmenten de forma mensual (en lloc d’augmentar de forma trimestral o semestral, com passava abans). Així, ara el recàrrec és del 1% més un 1% per cada mes complet de retard, i del 15% fix més interessos a partir dels 12 mesos:

 

Endarreriment:

menys de…

Llei nova Llei antiga
1 mes 1% 5%

(dins els tres mesos següents a la fi del termini)

2 mesos 2%
3 mesos 3%
4 mesos 4% 10%

(entre els tres i sis mesos següents a la fi del termini)

5 mesos 5%
6 mesos 6%
7 mesos 7% 15%

(entre els sis i dotze mesos següents a la fi del termini)

8 mesos 8%
9 mesos 9%
10 mesos 10%
11 mesos 11%
12 mesos 12%
A partir de 12 mesos 15% més interessos 20% més interessos

 

Aquest nou règim també és aplicable als recàrrecs exigits abans del 11 de juliol de 2021, sempre que en aquesta data encara no haguessin adquirit fermesa i la seva aplicació resultés més favorable.