NOTIFICACIONS EN PAPER DURANT LES VACANCES

Què passa si Hisenda duu a terme alguna notificació en paper durant les vacances?

Les persones físiques poden rebre notificacions d’Hisenda en paper. I si aquestes notificacions són recollides pel porter de la finca, un treballador de la llar o un familiar, es consideren vàlides si es compleixen els requisits següents:

  • En el document que acrediti la notificació ha de constar la identitat de la persona que l’ha recollit.
  • Així mateix, cal que el destinatari tingui constància de la notificació. Tot i que aquest requisit es presumeix complert pel fet que un familiar o el porter l’hagi recollit, aquesta presumpció admet prova en contra.

Si el porter o el familiar refusa recollir la notificació, aquesta no s’entén efectuada i Hisenda haurà de fer un segon intent de notificació. Això no ocorre si qui refusa és el mateix interessat, cas en què la notificació s’entén efectuada a tots els efectes.

 

 

 

Si rebeu alguna notificació d’Hisenda, els nostres professionals de l’àrea fiscal us informaran sobre la millor manera d’actuar.