Alguns nomenaments es poden inscriure al Registre Mercantil sense necessitat de formalitzar escriptura pública

El canvi o reelecció d’administradors s’ha d’inscriure al Registre Mercantil, i això fa que moltes empreses formalitzin aquest tràmit en escriptura pública. Però això no és necessari: aquest acord es pot registrar sense escriptura; n’hi ha prou que un notari certifiqui l’acord. D’aquesta manera, el cost de la intervenció de notari es redueix considerablement.

El mateix ocorre amb altres actes societaris. Es poden inscriure sense necessitat d’escriptura els actes següents: l’acceptació de la delegació de facultats del consell d’administració a favor d’un conseller delegat, el nomenament de liquidadors en societats que hagin acordat dissoldre’s i el nomenament, cessament i reelecció dels auditors de comptes de la societat. Per a fer-ho, de la mateixa manera que passa amb el cessament i nomenament d’administradors, n’hi ha prou amb un certificat de la junta de socis signat per les persones que l’emetin.

 

 

Els nostres professionals us assessoraran sobre totes les qüestions relacionades amb la vostra societat perquè optimitzeu el cost dels tràmits que hagueu de dur a terme.