S’han publicat recentment.

Recentment s’ha publicat l’ordre que desenvolupa per al 2022 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA (l’anomenat “règim de mòduls”). Doncs bé:

  • Si vostè tributa en el règim de mòduls, ha de tenir en compte que, igual que aquest any, el 2022 també podrà reduir el rendiment net de la seva activitat a declarar a l’IRPF en un 5% pel simple fet d’estar acollit a aquest règim.
  • D’altra banda, si vol renunciar al règim de mòduls per al 2022 o revocar una renúncia prèvia, ho podrà fer fins al 31 de desembre de 2021 presentant una declaració censal.

Tanmateix, recordi que també podrà renunciar al règim de mòduls de forma tàcita presentant la declaració de l’IVA del primer trimestre de 2022 en règim general (model 303) i el pagament a compte de l’IRPF en estimació directa (model 130).

D’altra banda, tingui en compte que el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat que s’està tramitant preveu que, per poder aplicar el règim de mòduls el 2022, es mantinguin els límits de vendes i compres existents per al 2021.

 

Concepte (1) Límit
Vendes totals 250.000
Vendes a empresaris 125.000
Compres (no immobilitzats)   250.000

1. Volum d’operacions de l’any anterior.

 

Faci clic aquí per descarregar l’ordre que aprova els mòduls per al 2022.