MÒDULS 2020 PER A AGRICULTORS I RAMADERS

Amb data d’avui s’ha publicat l’ordre que els redueix els mòduls per circumstàncies excepcionals.

Com ja ha ocorregut altres anys, que el 2020 hi hagués inundacions, incendis o altres causes excepcionals ha propiciat la publicació d’una ordre ministerial que, amb efectes per a l’IRPF de 2020, redueix els mòduls a contribuents que desenvolupen certes activitats agrícoles i ramaderes d’estimació objectiva.

La rebaixa varia segons la comunitat autònoma, província o àmbit territorial de què es tracti el tipus d’activitat desenvolupada. Si desenvolupeu alguna de les activitats afectades, tingueu -ho en compte quan confeccioneu la declaració de l’IRPF.

 

Feu clic aquí per a accedir a l’ordre ministerial que rebaixa els mòduls aplicables en l’IRPF de 2020 a les activitats agrícoles i ramaderes.