El pròxim 31 de març finalitza el termini per presentar el model 720 de l’any 2022.

Recordeu que fins al pròxim 31 de març de 2023 s’ha de presentar el model 720 (Declaració Informativa. Declaració sobre béns i drets situats a l’estranger) corresponent a l’any 2022. A aquests efectes, tingueu en compte que:

  • Estan obligades a presentar aquesta declaració les persones que a 31 de desembre del 2022 tenien comptes bancaris (per exemple, un dipòsit), valors (per exemple, accions o fons d’inversió) o immobles a l’estranger valorats en més de 50.000 euros.
  • Si un contribuent ja va presentar el model 720 l’any passat o anys anteriors, només cal tornar-lo a presentar si el valor conjunt d’algun dels seus grups de béns (comptes, valors o immobles) ha augmentat en més de 20.000 euros respecte al que va informar en la darrera declaració, o bé si ha deixat de ser titular o autoritzat d’algun dels béns declarats.

L’obligació de tornar a declarar només afecta els “grups de béns” amb variacions. Així, si a la declaració d’un exercici anterior un contribuent va informar d’immobles i de dipòsits (perquè cadascun d’aquests grups superava els 50.000 euros) i el 2022 només els comptes han patit canvis, únicament haurà d’informar d’aquestes (sempre que el seu valor hagi augmentat en més de 20.000 euros respecte a l’anterior declaració).

 

Si sou titular de béns a l’estranger, consulteu els nostres professionals. Comprovarem si heu de presentar aquest model i us ajudarem a complir amb aquesta obligació.