El proper 31 de març finalitza el termini per presentar el model 720 corresponent a l’any 2021.

Recordi que fins al proper 31 de març de 2022 s’ha de presentar el model 720 (Declaració Informativa. Declaració sobre béns i drets situats a l’estranger) corresponent a l’any 2021. A aquests efectes, recordi que:

  • Estan obligades a presentar aquesta declaració les persones que a 31 de desembre del 2021 tenien comptes bancaris (per exemple, un dipòsit), valors (per exemple, accions o fons d’inversió) o immobles a l’estranger valorats en més de 50.000 euros.
  • Si un contribuent ja va presentar el model 720 l’any passat o anys anteriors, només cal tornar-lo a presentar si el valor conjunt d’algun dels seus grups de béns (comptes, valors o immobles) ha augmentat en més de 20.000 euros respecte al que va informar en la darrera declaració, o bé si ha deixat de ser titular o autoritzat d’algun dels béns declarats.

L’obligació de tornar a declarar només afecta els “grups de béns” amb variacions. Així, si a la declaració d’un exercici anterior un contribuent va informar d’immobles i de dipòsits (perquè cadascun d’aquests grups superava els 50.000 euros) i el 2021 només els comptes han patit canvis, únicament haurà d’informar d’aquestes (sempre que el seu valor hagi augmentat en més de 20.000 euros respecte a l’anterior declaració).

Com haurà llegit a la premsa, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha resolt que les sancions aplicables fins ara relatives al model 720 són contràries al dret comunitari per la seva elevada quantia i no es poden exigir. Tot i això, sàpiga que l’obligació de presentar el model continua existint i que està previst que en breu s’aprovi un nou règim sancionador, menys onerós.