MÉS TERMINI PER SOL·LICITAR AVALS ICO

S’estén fins al 31/12/2023 el termini per sol·licitar els avals ICO per pal·liar els efectes econòmics de la guerra.

Per garantir la liquiditat d’empreses i autònoms de tots els sectors afectats per les conseqüències econòmiques de la guerra entre Rússia i Ucraïna, el govern va adoptar un paquet de mesures, entre les quals es va obrir una línia d’avals garantits per l’ICO (Institut de Crèdit Oficial) i el termini de sol·licitud del qual s’ha ampliat durant tot el 2023 (abans aquest termini finalitzava el 31 de desembre de 2022).

L’aval garanteix fins al 80% dels nous préstecs, i s’ha ampliat l’import màxim fins a 2.000.000 euros (tot i que és més reduït al sector agrícola i pesquer). A més, s’estableix el següent:

  • Un període de carència del principal de 12 mesos a sol·licitud del deutor.
  • Les entitats han de mantenir obertes les línies de circulant fins al 31 de desembre de 2023 als qui sol·licitin aquests avals.
  • Hauran d’aplicar els millors usos i pràctiques bancàries en benefici dels clients.
  • I no podran condicionar l’aprovació dels préstecs a la contractació per part del client de cap altre servei o producte.

Els avals es destinen a garantir noves operacions de finançament concedides per les entitats financeres, i els podran sol·licitar els autònoms i les empreses que no es trobin en situació de morositat ni en procediment concursal a la data de signatura de l’operació, ni estiguin subjectes a sancions per part de la Unió Europea, ni tinguin al moment de sol·licitud de l’aval cap procés d’execució d’avals gestionats per l’ICO.

 

Els nostres assessors estudiaran el vostre cas i us guiaran en el procés de sol·licitud de la millor fórmula de finançament per a la vostra empresa vetllant per l’estricte compliment de la normativa aplicable per part de l’entitat bancària.