MERCADERIES LLIURADES FORA DE TERMINI

A les compravendes entre empreses, la data de lliurament és fonamental.

A les compravendes entre empreses, si el venedor no lliura la mercaderia en el termini pactat, l’adquirent pot optar entre dues possibilitats:

  • D’una banda, pot exigir el compliment del contracte i que li lliuri la mercaderia (encara que sigui tard).
  • De l’altra, també pot optar per resoldre el contracte i anul·lar la comanda.

Tant si l’adquirent opta per exigir el lliurament com per anul·lar la comanda, també pot reclamar una indemnització pels danys i perjudicis que pateixi. Això sí: haurà de ser capaç de demostrar aquests danys i perjudicis.

  • Per exemple, si, com a conseqüència del retard, l’adquirent ha de pagar un sobrepreu a un altre proveïdor, pot sol·licitar com a indemnització aquest sobrepreu pagat.
  • En altres casos, però, serà més difícil provar els danys i perjudicis patits; per exemple, si el venedor actua de bona fe i no va ser advertit de les conseqüències del retard.

Si va pactar el lliurament d’una quantitat de mercaderia determinada en un termini concret i el proveïdor només pot lliurar una part, vostè pot negar-se. Tanmateix, també pot rebre aquesta part (que haurà de pagar) i, respecte a la resta, optar per les dues possibilitats indicades: exigir que se li lliuri o anul·lar la comanda, amb indemnització en ambdós casos.

 

 

Els nostres professionals us assessoraran en cas de conflictes amb clients i proveïdors.