MEMÒRIA DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE DADES

Recentment s’ha publicat la memòria de 2020

L’Agència de Protecció de Dades ha publicat recentment la memòria de 2020 (https://www.aepd.es). Aquesta inclou, entre altres aspectes, informació sobre les reclamacions presentades amb més freqüència en aquesta matèria.

Segons la memòria, entre les deu àrees d’activitat amb major nombre de reclamacions rebudes el 2020, hi ha la publicitat, els serveis d’internet o la videovigilància.

Per tant, si tracteu dades personals i dueu a terme alguna d’aquestes activitats, extremeu les precaucions i assegureu-vos que compliu la normativa. Per exemple, com a regla general, les càmeres de seguretat instal·lades a la façana no poden obtenir imatges de la via pública (tret que sigui imprescindible o sigui impossible evitar-ho per la ubicació on es troben).

 

Els nostres professionals estan a la vostra disposició per a orientar-vos en matèria de protecció de dades.