LÍNIA ICO AVALS COVID-19. AMPLIACIÓ DE TERMINIS I DE CARÈNCIA

El banc no pot aprofitar per a modificar les condicions o vendre productes addicionals.

Com a complement de les línies ICO avals covid-19, ja fa uns quants mesos que es permet augmentar tant els terminis dels préstecs concedits com el termini de carència d’aquests (o tots dos a la vegada). En concret, és possible ampliar el termini de venciment fins a tres anys sobre el venciment inicial (sempre que la durada total no superi els vuit anys), mentre que la carència es pot ampliar en 12 mesos addicionals, amb un màxim de 24 mesos.

Aquesta ampliació no us suposarà cap cost si la suma de les operacions avalades no supera els 800.000 euros —hi ha límits específics per als sectors de la pesca (120.000 euros) i de l’agricultura (100.000 euros).

Per a la resta d’operacions únicament es podrà incrementar el preu de l’operació segons l’increment del cost de l’aval que s’apliqui per l’extensió del termini sol·licitat. Aquest increment de cost s’aplicarà amb caràcter retroactiu desde la data en què es signi l’operació.

Per tant, el banc en cap cas podrà condicionar l’ampliació a la revisió de les condicions ja pactades ni  a la contractació de qualsevol altre producte comercialitzat per l’entitat.

 

 

 

Feu clic aquí pera accedir a l’acord del consell de ministres que regula els costos de l’aval.