LA MERA DEVOLUCIÓ IMPLICA EL DESISTIMENT?

El desistiment ha de ser exprés: si es retorna un producte, cal esbrinar el motiu perquè no puguin al·legar falta d’execució.

En la venda a distància, si no compliu el contracte, potser us veureu obligat a indemnitzar el consumidor. Per tant, si retornen el producte, heu de conèixer el motiu de la devolució perquè no reclamin posteriorment una falta d’execució del contracte.

Per aquest motiu, és important confirmar sempre el motiu de la devolució. La llei estableix que el desistiment ha de ser exprés i per escrit, de manera que la mera devolució no implica desistiment. Per tant, és convenient actuar de la manera següent:

  • Reglamentar expressament a la pàgina web com s’ha de dur a terme el desistiment i habilitar un formulari específic per a fer-ho.
  • Incloure una secció de canvis i devolucions perquè els clients puguin indicar el problema (error en el model i sol·licitud de canvi) o si no estan satisfets i volen retornar-lo (és a dir, si desisteixen).

Així mateix, és convenient acusar sempre la recepció de les declaracions del client, prenent nota del desistiment i retornant el que s’ha pagat, o bé tramitant el canvi de model sol·licitat. I si el model no està disponible en estoc, informar immediatament al client i retornar els diners. En cas de retard injustificat en la devolució de les quantitats rebudes, és possible que hagi de tornar el doble del que el consumidor va pagar, més la indemnització pels danys i perjudicis superiors a aquesta quantitat.

 

Els nostres consultors us informaran de com implementar una política de rebuts de devolució a l’empresa per evitar que els clients reclamin la no execució del contracte.