LA CAUSA DE DISSOLUCIÓ CONTINUA SUSPESA

Es prorroga la mesura per afavorir les empreses amb dificultats.

Quan una societat pateix pèrdues que redueixen el seu patrimoni net a una quantitat inferior de la meitat del capital social, es troba en causa de dissolució, per la qual cosa els administradors han de prendre mesures i convocar els socis per tal que regularitzin la situació (en general, aportant fons, sol·licitats concurs o acordant la dissolució i liquidació de l’empresa).

Tanmateix, per evitar que les pèrdues derivades de la COVID-19 deixessin moltes empreses en una situació irregular, es va aprovar una norma que deixava en suspens aquesta causa de dissolució i establia que les pèrdues de l’exercici 2020 no es tenien en compte a aquests efectes.

Aquesta mesura s’ha prorrogat també pel 2021, per la qual cosa les pèrdues d’aquest any tampoc no s’han de contemplar als efectes de determinar la concurrència de la causa de dissolució.

 

 

Els nostres professionals verificaran la situació patrimonial de la seva empresa i li proposaran les mesures més adequades en cas de dificultats econòmiques.