També es poden celebrar a les SL, i no només durant la crisi de la covid-19

A causa de la covid, durant tot el 2021 es poden celebrar juntes de socis de manera telemàtica encara que els estatuts no ho prevegin. I al fil d’aquesta realitat, finalment s’ha reformat la llei i la celebració d’aquest tipus de juntes es permet definitivament. Així doncs:

  • Les SL també podran celebrar juntes telemàtiques sempre que ho prevegin els estatuts (fins ara, aquesta possibilitat només estava prevista per a les SA).
  • En qualsevol cas, durant el 2021 aquestes juntes es poden dur a terme encara que els estatuts no ho prevegin (com a mesura extraordinària en front de la covid).
  • Els socis que sol·licitin informació poden rebre resposta durant la junta telemàtica o amb posterioritat a aquesta (abans només es permetia remetre informació posteriorment a la celebració).

En la convocatòria de la junta s’ha d’informar dels tràmits per a què els socis hi participin de manera efectiva, i la reunió s’entén celebrada al domicili social. S’ha de garantir l’assistència, identificació i participació dels membres de la junta, tant per mitjans audiovisuals com per missatges de text durant la reunió. Per a això, els administradors han de proporcionar els mitjans tècnics adequats.

 

 

 

Amb la reforma de la llei, ara les SL també poden celebrar juntes telemàtiques sempre que ho prevegin els estatuts.