Es poden celebrar també el 2022?

Amb les restriccions per la COVID-19, es va establir que les juntes generals de socis podrien celebrar-se per vídeo o per conferència telefònica múltiple fins al 31 de desembre de 2021, encara que això no estigués previst als estatuts.

No obstant això, aquesta possibilitat no ha estat prorrogada per al 2022. Per tant, les societats que vulguin celebrar juntes telemàtiques a partir d’ara ho hauran de tenir previst als seus estatuts. Si aquests no ho preveuen i vol modificar-los, actuï de la següent manera:

  • Convoqui una junta (presencial, en aquest cas) per aprovar l’acord de permetre que se celebrin juntes exclusivament telemàtiques o mixtes, és a dir, amb socis que acudeixin presencialment i altres que ho facin de forma telemàtica.
  • L’aprovació requerirà el vot favorable dels socis que representin almenys dos terços del capital present o representat a la reunió.

 

Amb els estatuts modificats, ja podrà celebrar les juntes telemàtiques complint els requisits que preveu la llei:

  • A la convocatòria s’informarà dels tràmits per a la participació efectiva i la reunió s’entendrà celebrada al domicili social.
  • Durant la reunió s’haurà de poder garantir l’assistència, la identificació i la participació dels socis tant per mitjans audiovisuals com per missatges de text, i els administradors han de proporcionar els mitjans tècnics adequats.

 

 

El podem assessorar sobre qualsevol canvi que vulgui establir als estatuts de la seva empresa.